22. svibanj 2014.

Predavanje Anice Nazor „O HRVATSKOJ GLAGOLJICI“

Predavanje Anice Nazor „O HRVATSKOJ GLAGOLJICI“

Matica hrvatska Beč poziva na predavanje „O HRVATSKOJ GLAGOLJICI“ akademkinje Anice Nazor u četvrtak, 22. svibnja 2014. u 20 sati u Hrvatskom centru u Beču.

Anica Nazor, filologinja, paleoslavistica, paleokroatistica, jedan je od najznačajnijih istraživača hrvatskoga glagoljaštva i danas najbolji poznavatelj glagoljske tiskane knjige: inkunabula i starih izdanja glagoljske tiskare u  Senju (1494.-1508.) i Rijeci (1530.-1531.), kao i cjelokupnoga glagoljskog tiskarstva. Osobito je posvećena  jezičnom i tekstološkom proučavanju hrvatskoglagoljskih rukopisa i tiskanih knjiga, te pripremanju i priređivanju  faksimiliranih i kritičkih izdanja glagoljskih spomenika. 

Rođena je 2. veljače 1935. godine u Potocima (općina Drvar). Osnovnu je školu završila u Đakovu, a realnu gimnaziju u Osijeku, gdje je maturirala 1954. godine. Studirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 1959. godine diplomirala VIII. grupu predmeta (hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti te ruski jezik i književnost). Od 1959. godine radila je kao asistentica na Katedri za slavensku filologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, a od 1962. do umirovljenja 2005. godine u Staroslavenskom Institutu u Zagrebu, kojemu je od 1967. do umirovljenja (s prekidom od 1978. do 1986.) bila i ravnateljica. 

Godine 1977. izabrana je za člana suradnika, a 1992. godine za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dobitnica je niza nagrada, povelja, zahvalnica, priznanja, spomen-medalja (Nagrada Republike Hrvatske za znanost, 1973.; Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti, 2007.; Državna nagrada za životno djelo, 2012.), te odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića. 

Autorica je mnogih znanstvenih i stručnih knjiga (faksimilirana i kritička izdanja glagoljskih rukopisa i tiskanih knjiga), članaka, rasprava, enciklopedijskih i leksikonskih natuknica, kataloga izložbi, recenzija, prikaza, nekrologa i drugih priloga (bibliografija njezinih radova sastoji se od više od dvjesta jedinica). Njezinim su zalaganjem objavljena dva temeljna i značajna glagoljska liturgijska rukopisa: Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića (poč. XV. st.) i II. novljanski brevijar (1495.). Hrvojev misal, najbogatije ukrašen hrvatski glagoljski rukopis, objavljen je kao faksimil u boji, u svakom detalju vjeran originalu (kritičko izdanje teksta priredila je sa suradnicima Staroslavenskoga instituta Biserkom Grabar i Marijom Pantelić). II. novljanski brevijar, koji pripada grupi potpunih (plenarnih) brevijara, poznat po bogatstvu biblijskih tekstova i osobito po opisu Krbavske bitke (1493.), objavljen je fototipski s uvodom i iscrpnim opisom sadržaja (zajednički su ga priredile M. Pantelić i A. Nazor). 

Znanstvena je urednica kapitalnoga djela hrvatske filologije Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (do 2013. objavljeno je dvadesetak sveščića), za koji je ekscerpirala tekstove i obradila izvore na kojima se temelji i izrađuje Rječnik, s literaturom o svakome od šezdesetak izvora. Surađivala je u Štefanićevoj hrestomatiji hrvatskih književnih tekstova Hrvatska književnost srednjega vijeka od XII. do XVI. stoljeća (1969.) 

koja je u znanstvenoj javnosti ocijenjena kao "prva istinska afirmacija hrvatske srednjovjekovne književnosti" i "kulturni i znanstveni događaj". U nekoliko navrata pisala je o ćirilici kao o trećem pismu hrvatske srednjovjekovne književnosti i pismu koje su dobro poznavali hrvatski glagoljaši. Obavila je niz uredničkih poslova, među kojima iznimno značenje ima njezino uređivanje časopisa Staroslavenskoga instituta Slovo, koje je uređivala punih trideset godina (1976.-2006.). Kao glavna urednica faksimilnoga izdanja hrvatskoga ćirilskog Molitvenika iz 1512. godine napisala je komentar uz to izdanje (2013.). Surađivala je u pripremi izložbi "Tri pisma - tri jezika" (Dublin, Berlin Bruxelles, Stuttgart, Karlsruhe, Reims), i njihovih raskošnih kataloga o hrvatskoj pisanoj riječi. 

Autorica je i Knjige o hrvatskoj glagoljici "Ja slovo znajući govorim..." ocijenjene kao "živa knjiga koja tisućljetnu glagoljašku kulturu približava široj publici". 

Ivanka Petrović

foto: kroativ.at

Mail Print
FOTO DANA
FOTO DANA
Tradicijska gradišćanska nošnja Tradicijska gradišćanska nošnja
KamoSutra
« »
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne
FotogalerijaPregledajte sve